Inga Beganović
DR.MED.DENT

Rođena je 1982 godine u Banjaluci, BIH.
Srednjoškolsko obrazovanje, smjer Opća gimnazija, završava 2001. godine u Srednjoj školi Mate Balota, Poreč. Studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci završava 2007. godine i time stječe zvanje doktora dentalne medicine.
2011. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

U lipnju 2013. godine otvara svoju privatnu praksu; Ordinaciju dentalne medicine Inga Beganović, dr. med. dent., u Poreču u kojoj radi do srpnja 2016. godine kada se pridružuje ordinaciji dentalne medicine H-Dent u Rovinju.

Aktivno sudjeluje na brojnim stručnim domaćim i inozemnim usavršavanjima, među kojima je istaknuti Training Center – Ivoclar , Schaan – Liechtenstein i Training center Rhein 83 – Bologna, Italy.
Redovni je član je Hrvatske komore dentalne medicine te Hrvatskog društva nutricionista i dijabetičara.
Aktivno priča engleski jezik, a u slobodno vrijeme bavi se humanitarnim radom.

Popis objavljenih djela autora:

1. Poster prezentacija prezentirana na međunarodnom skupu
Beganović I, Keser I, Rumbak I, Rumora Samarin I, Ćatović A, Colić Barić I (2013), Cereals and Cereals products consumption related to folate intake in older women according to denture wearing. 7th International Congress Fluor-Bread,13, 9th Croatian Congress of Cereal Technologists, 16.-18.11.2013., Opatija, Hrvatska

2. Poster prezentacija prezentirana na međunarodnom skupu
Inga Beganović, Ivana Rumora Samarin, Lorena Honović, Vedrana Fontana, Adnan Ćatović, Irena Colić Barić (2017), Utjecaj dentalnog statusa na kakvoću prehrane i stupnja uhranjenosti u ispitanika starije dobi. 5. Međunarodni kongres nutricionista, 17.-19. studenog 2017., Poreč, Hrvatska

Usluge

Zubni implantati

Više

Krune i mostovi

Više

Estetska stomatologija

Više

Tehnologija koju koristimo

Više
all-on-4

All on 4

Više
all-on-6

All on 6

Više