Ankica Krvar
Dentalni tehničar

Rođena je 1978. godine u Bjelovaru gdje završava srednju medicinsku školu, smjer dentalni tehničar. Od 2000. godine radi kao dentalni tehničar, a 2015. godine se zapošljava u ordinaciji dentalne medicine H-dent. Tijekom godina sudjeluje na raznim predavanjima i radnim tečajevima keramike te se svakodnevno usavršava na najnovijoj CAD/CAM tehnologiji. Majka je dvoje djece s kojima slobodno vrijeme provodi u prirodi.

Usluge

Zubni implantati

Više

Krune i mostovi

Više

Estetska stomatologija

Više

Tehnologija koju koristimo

Više
all-on-4

All on 4

Više
all-on-6

All on 6

Više