Manda Hrstić
DR.MED.DENT

Rođena je 1990.godine u Drnišu. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, smjer opća gimnazija upisuje Studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje diplomira i stječe zvanje doktora dentalne medicine 2014. Po završetku obrazovanja pripravnički staž odrađuje u Stomatološkoj poliklinici Split te nakon toga započinje sa samostalnim radom u Domu zdravlja Drniš. 2020.godine pridruzuje se H-dent timu. Najviše interesa pokazuje za dentalnu protetiku i implantoprotetiku, stoga joj je ambicija napredovati i ostvariti se u tom području uz kontinuiranu edukaciju. Član je HKDM. Aktivno se služi engleskim jezikom, a slobodno vrijeme provodi u prirodi družeći se s obitelji i prijateljima.

Usluge

Zubni implantati

Više

Krune i mostovi

Više

Estetska stomatologija

Više

Tehnologija koju koristimo

Više
all-on-4

All on 4

Više
all-on-6

All on 6

Više